Kredi ve Borsa

haciz nasıl yapılır

Haciz İşlemleri

Haciz İşlemleri ve Haciz Nasıl Yapılır ?

Haciz Nasıl Yapılır? Ödenmeyen borçtan dolayı icra takibi başlatılır. İcra takibinin kesinleşmesi ve borcun ödenmemesi durumunda, borçlunun taşınır ya da taşınmaz malları üzerine haciz kararı çıkartılır. Alacaklının lehine borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına devletin memurları aracılığıyla el konulması işlemine haciz denilmektedir.   Haczin konulabilmesi, yani taşınır veya taşınmaz mallara el konulabilmesi için, haciz hakkında her