Kredi ve Borsa

Malullük Nedir ve Kimlere Bağlanır ?


Malullük Nedir?

Malullük 5510 sayılı kanun hükmünde bahsedilen 4A ve 4B bendi çalışanlarının ilgili işleri sebebi ile meydana gelen iş kazalarında; çalışma güçlerinin yüzde altmışını kaybetmiş olmaları durumudur. Ancak bunun dışında çalışan kimselerin durumları da ek olarak belirtilmiştir. Bu hususta; kamu kurumu çalışanlarının da aynı şekilde iş akdi ve mevcut çalışma koşulları dahilinde yüzde altmışlık bir kayba uğrarlar ise; o halde aynı şekilde malul sayılmaları söz konusu olur.

Ancak yalnızca maluliyet durumlarını beyan etmiş oldukları bir belgeyi almaları kişilerin aynı şekilde malul sayılmalarını sağlamaz. Bununla birlikte; ilgili durumun sağlık kurumları tarafından da onaylanması ve resmi bir heyet raporu ile sunulması beklenir. Ancak bu şekilde maluliyet kapsamında sayılmanız söz konusu olur.

Aylığın Bağlanma Aşaması

Malullük aylığı kapsamına girebilmek adına ek olarak sağlanması gereken bazı şartlar vardır. Eğer fark etti iseniz; yalnızca çalışma gücünüzü kaybetmiş olmanız ve çalışamıyor olmanız; hukuki ve ekonomik açıdan sizi ciddi bir malullük sürecine sokmaz. Tüm gerekli resmi belge ve evrakları toparlamanız ve aynı zamanda bir çalışan olduğunuzu yani çalışmayan malullerden ayrılmanız gerektiğini göstermeniz beklenir. Bu durumda aylığın bağlanabilmesi açısından sağlamanız gereken şartlarda;

  • Malul sayılması beklenen kimsenin mutlaka minimum olarak on yıldır sigorta prim ödemelerini gerçekleştiriyor olması beklenir.
  • Aynı şekilde; 1800 günlük prim ödemelerinin uzun vadeli olacak şekilde yatırılmış olması şartı aranır.
  • Malullük derecesi olarak bir başka kimsenin sürekli bakımına muhtaçlık belirtilir ise; o halde prim ödemelerinin 1800 gün olmasının yanı sıra ödemenin yapıldığı kolun; malullük, ölüm, yaşlılık aylığı olabilecek şekilde bildirilmiş olması da yeterli görülür.

Bu kimsenin aynı zamanda; ilgili malullük durumu sebebi ile ilgili iş yerinden; ilgili iş akdini yerine getirememesi sebebi ile ayrılmış olması beklenir.

Eğer malul sayılacak kimse; ilgili iş kollarına bağımlılığını kendi sigorta primlerini ödemek koşulu ile gerçekleştiriyor ise; bu kimsenin malullük yaratan durum öncesine kadar tüm ilgili sigorta kolu prim ödemelerini yapmış olması ve geçmiş dönem sigorta prim borcunun bulunmaması beklenir.

Son olarak ise; ilgili kuruma resmi evraklarınızın yanında bir de durumu belirten dilekçe ile başvuruda bulunmanız gerekir. Yalnız; bu aşamaların tamamı başvuru sürecidir. Yani söz bu işlemleri geçtikten hemen sonra malullük maaşına bağlanmazsınız. Yalnızca bu maaşın talebi adına gerekli olan adımları sağlamış olursunuz.

Kayıp Derecelerine Göre Alınan Maaş Nedir?

Yukarıda anlatmış olduğumuz malullük durumlarının tamamı yüzde altmış ve üzeri kayıplar için geçerli iken malullüğün yalnızca yüzde altmış sınırın olmadığını unutmamak gerekir. Peki, ilgili malullük derecesi yüzde kırkta ise ne olur, bir bakalım.

İlgili kayıp oranları eğer yüzde elli ile yüzde elli dokuz arasında olur ise; kişilerin mutlaka geçmiş on altı yıl boyunca sigorta prim ödemelerini yatırmış olmaları şartı aranır. Aynı şekilde; yüzde kırk ile yüzde kırk dokuz arasında bir kayıp söz konusu ise ilgili kimselerin on sekiz yıl boyunca prim ödemelerini gerçekleştirmiş olmaları beklenir. Eğer prim şartları sağlanıyor ise bu kimselere de aylık bağlanır.

Malullük Aylığını Hangi Kurum Bağlar?

Sigortalı kimse eğer serbest meslek icra ediyor ve kendi sigorta primlerini kendisi yatırıyor ise; o halde kendisi bağlı bulunmuş olduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Eğer bir iş yerinde çalışıyor ise; o halde ilgili işveren tarafınca ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya kayıtlı bulunulan il müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir