Kredi ve Borsa

Haciz Kalktı mı, Haciz Yasası Nedir ?


Haciz Yasası

Haciz yasası kapmasında son dönemlerde artan borçluluk oranı ve banka-müşteri ilişkilerinin zarar görmesi ve iki tarafın da mağduriyetinin giderilmesi adına icra ve haciz işlemleri ile Bankacılık Kanunları’nda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkide hem alacaklının hem de borçlunun yaşam kalitesi göz önünde bulundurulacak.

 

Taşınır mallar olarak tanımlanan eve haciz yasası maddelerindeki düzenlemeler ile haciz işlemi gerçekleşirken evdeki tüm eşyalar listelenip alınıp götürülemeyecek. Anlaşılır bir dille ifade etmek gerekirse, ütü, fırın, ocak gibi yaşamın devamlılığında elzem olan eşyalardan sadece birer tane varsa onlar listelenecek ancak haczedilemeyecek.

Kullanılabilir durumda birden fazla buzdolabı, kurutma makinesi bulunması durumunda ise bunların sadece biri hacze konu mal olarak işleme tabi tutulacak ve haczedilebilecek. Pek çok kişinin evinde her eşyadan bir tane bulunması, haciz yasası onaylandı, ev haczi kalktı bu nedenle eşyalarımı haczedemediler olarak yanlış bir şekilde ifade edilmektedir.

Ev Haczi Uygulaması

Haciz işlemini gerçekleştirmek üzere eve gelen haciz memurlarının ilk yaptıkları evdeki eşya durumunu gözlemlemek, liste halinde eşyaları hazırlamaktır. Yeni kanun çerçevesinde alacaklıya alacağının tahsili için haciz yolu açılmaya devam edilse de, borçlunun mağduriyeti ve yaşamak için zorunlu eşyalarının haczinin gerçekleştirilememesi söz konusu olmuştur.

Alacaklılar ve alacaklı avukatları maalesef bu kanun düzenlemesini kendilerine haksızlık olarak görmektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki borçlu kişi de insandır ve onun da yaşam standartlarını korumak adına ihtiyacı olan elzem eşyaların haczedilmemesi olması gerekendir.

Borç alacak davalarında hem borçlu hem de alacaklı fazlasıyla mağdur olmakla birlikte ev haczi son durum hakkında bazı yanlış bilinenler de hala bulunmaktadır. Yeni kanun düzenlemesiyle birlikte ev haczi kalkmadı ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde ev haczi yapılması kararlaştırıldı.

Haczedilemeyecek Mallar

Haciz kanunları çerçevesinde haczedilemeyecek mallar her düzenlemede yer almakla birlikte yeni kanunda bunlara ev haczi için bazı maddeler eklenmiş durumdadır. Yeni kanunda açık bir şekilde, borçlunun evindeki mallardan yaşamın devamlılığı için elzem olan eşyalardan sadece bir tane olması durumunda haczedilemeyeceği belirtilmiştir.

 

  • Devlet malları içerisinde hacze caiz olarak belirtilmiş olanlar,
  • Borçlunun mesleki yaşantısı için elzem olan mallar ve giysiler,
  • Lüzumlu ev eşyaları (mutfak araçları, tabak, tencere vs)
  • Çiftçilikle geçinen borçlunun yaşamının devamlılığı için elzem olan hayvan veya tarla,
  • Borçluya ve ailesine en az iki ay yetecek olan yakacak ve yiyecekleri,
  • Ordu ve zabıta hizmetlerine mahsus olan eşyalar,
  • Devlet tarafından bağlanmış olan sakatlık, yaşlılık, muhtaçlık maaşı gibi yaşamın devamlılığında elzem olan taşınır veya taşınmaz mallar haczedilemez.

 

Bununla birlikte borçlu ve ailesine ait kıymetli evrak ve kıymetli taş, antika, takı vb eşyalar da haczedilemez mallar statüsünde yer almaktadır. Öğrenci bursu gibi geri ödemesiz yardım paraları da haciz işleminden muaf tutulmaktadır. Yeni haciz kanunu 2016 yılından 2017 yılına kadar değişiklik göstermeden gelmiştir ve son değişiklik hala geçerliliğini korumaktadır.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir