Kredi ve Borsa

Haciz İşlemleri ve Haciz Nasıl Yapılır ?


Haciz Nasıl Yapılır?

Ödenmeyen borçtan dolayı icra takibi başlatılır. İcra takibinin kesinleşmesi ve borcun ödenmemesi durumunda, borçlunun taşınır ya da taşınmaz malları üzerine haciz kararı çıkartılır. Alacaklının lehine borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına devletin memurları aracılığıyla el konulması işlemine haciz denilmektedir.

 

Haczin konulabilmesi, yani taşınır veya taşınmaz mallara el konulabilmesi için, haciz hakkında her şey gerçekleşmiş olmalıdır.

  • İcra takibinin başlatılması ve kesinleşmiş olması gerekir,
  • Kesinleşmiş icra takibine rağmen borcun ödenmemiş olması gerekir ve
  • Borçluya ulaşmış olan icra takibi ilamına 7 gün içinde itiraz edilmemiş olması gerekir.

Belirtilen şartların devamlılığı durumunda haciz memurları ve avukatlar aracılığıyla haciz işlemi gerçekleştirilir.

Haciz İşlemleri Başlatılması

Öncelikle alacaklı borçlunun kendisine borcu ödemediğine dair bilgiyi iletmek üzere İcra Müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. İcra müdürlüğü alacaklının bildirisini borçluya resmi yazı ile iletir. Ödeme emri tebligatında verilen süre içerisinde borcun ödenmiş olması gerektiği yazılıdır.

Bireysel ya da kurumsal alacaklıların, bankaların haciz işlemleri aynı prosedürlere ve aynı kanunlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Borçluya iletilen tebligatta;

  • Borcun belirtilen sürede ödenmesi gereği,
  • Haklı bir neden var ise belli bir süre içerisinde itiraz hakkının bulunduğu ve
  • Borçlunun mal beyanında bulunması gerekliliği ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Borçlu, İcra Müdürlüğü’nce kendisine ulaşan ödeme emrinde yer alan süre içerisinde borcunu öderse ya da itiraz hakkını kullanıp karşı dava açarsa haciz işlemi başlatılamaz. Ancak belirtilen koşullar, belirtilen süre içerisinde yerine getirilmezse, alacaklı, borçlunun taşınır veya taşınmaz malları üzerine hacizle el konulması talebi ile İcra Müdürlüğü’ne tekrar başvurur. Bu aşamada fiili olarak haciz işleminin başlatılabilir.

Konut Kredisi Haciz İşlemleri

Bankadan kredi ile alınan konutların taksit ödemeleri bitene kadar banka tarafından ilgili taşınmaz birinci dereceden ipotek altına alınır. Belirtilen sürelerde ve belirtilen koşullarda kredinin taksitlerinin ödenmemesi durumunda ilgili taşınmaz üzerinde hak sahibi olan banka eve el koyarak haciz işlemini gerçekleştirebilir.

 

Konut kredisine bağlı olarak taksitlerin ödenmemesi durumunda banka, İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur ve ödeme ilamı çıkartılması talebinde bulunur. Bankanın talebi üzerine borçluya belli bir süre içinde borcun ödenmesi gerektiğini içeren icra takibi yazısı gönderilir. Borç belirtilen sürede ödenmezse ve icra takibi kesinleşirse, alacaklı bankanın talebi üzerine haciz işlemi başlatılabilir.

 

Hacizli Taşınmazın Satılmasından Sonraki Aşamalar

Kanunlardaki Haciz İşlemleri 2016 yılından farklılık göstermemekte olup, aynı şartlar devam etmektedir. Borçlular, online olarak ve İcra Müdürlükleri’nden haciz işlemleri sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bankalar haciz işlemini kredi verdikleri konut üzerinden talep edip gerçekleştirdikten sonra taşınmazın satışı için harekete geçer.

Taşınmazın satışından elde edilecek tutarın kredi borcunun tamamının altında olmayacak şekilde gerçekleştirilir. Hacizli taşınmazın satılmasının ardından parada öncelikli hak sahibi olan birinci derece ipotek sahibi banka, borçlunun borcunu tahsil eder ve borcun kapanması yani bankanın alacağının bankaya verilmesi sağlanır.

İkinci veya daha fazla dereceden haciz talebi varsa, kalan para sırasıyla alacaklılara iletilir. Tek haciz istemi söz konusuysa ve borçtan sonra para fazlalığı varsa, borçluya kalan para verilmekte olup, borçlunun banka borcuyla birlikte banka hesapları ve kartları dahil tüm bankacılık ürünleri iptal edilmektedir.

Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir