Kredi ve Borsa

Bankaların Haciz İşlemleri ve Ev Haczi


Bankaların Haciz İşlemleri

Kredi ve kredi kartı borçlarının belli bir süre ödenmemesi durumunda, kurum olarak bankalar İcra Müdürlükleri’ne resmi başvuruda bulunurlar, icra takibinin ardından borç hala belirtilen süre içerisinde ödenmemiş ise haciz istemi ile İcra Müdürlüğü’ne tekrar başvuruda bulunurlar.

Banka talebi ile başlatılan banka icra takibi süresi içerisinde borcun ödenmesi ya da borca itiraz ile karşı dava açılması durumunda ise haciz işlemi başlatılamaz. Haciz işleminin başlatılabilmesi için gerekli koşullar gerçekleşene kadar haciz istemi askıda bekler.

Kredi Borcu Haciz İşlemleri

Bankalardan alınan kredinin türüne göre haciz işleminin prosedürlerinde bazı değişiklikler meydana gelecektir. Konut kredisi haciz işlemi için banka tarafından birinci derecede ipotekli olan konuta banka haciz talebinde bulunup, borcun karşılığını temin amacıyla taşınmazın satışını talep edebilir.

Araç kredisi borcunun ödenmemesi durumu kesinleşmiş icra takibi ile sonuçlandıktan sonra aracın haczedilmesi ve satışı ile borcun tasfiyesi sağlanabilir. Taşınır mallar statüsünde yer alan otomobiller için verilen kredilerde, banka kredi verirken ruhsat üzerinde hak sahibi olacağına dair rehin koydurmaktadır.

Ruhsat üzerindeki rehin, borcun ödenmemesi durumunda araç üzerinde birinci derece hak sahibini kredi veren banka yapar. Borç bittikten sonra online olarak banka ve emniyet arasındaki iletişim ekranlarından rehinin kaldırılması kısa sürede sağlanabilmektedir.

 

Kredi Kartı Borçları İçin Haciz Süreci

Kredi kartı borçlarında da diğer tüm banka borçlarında olduğu gibi öncelikli olarak 90 günlük süreçte borcun ödenmemiş olması şartı oluşmalıdır. Borçlu, borcunu en az doksan gün ödemediği takdirde, banka, İcra Müdürlüğü’ne borçluya icra takibi başlatılması için başvuruda bulunmaktadır.

 

İcra Müdürlüğü tarafından borçluya ödeme ilamı iletilir. Kredide olduğu gibi kredi kartına haciz konulur mu sorusunun cevabı kanunlarda evet olarak yer almaktadır. Kredi kartı borcuna yönelik gönderilen ödeme ilamında da ödeme tarihi, itiraz hakkı gibi hususlar aynen yer almaktadır.

Ödeme ilamında belirtilen sürede de borcun ödenmesi gerçekleşmez ise banka tarafından borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına haciz istemi hakkı doğar. Banka bu hakkını İcra Müdürlüğü’ne başvurarak kullanmasının ardından, borç ödenmemişse, alacaklının lehine, borçlunun taşınır veya taşınmaz malları için haciz kararı çıkar.

Ev Haczi İle İlgili Yapılan Yeni Düzenlemeler

Ev haczi, kredi kartı, senet, çek mağduriyetleri sonucunda alacaklı tarafından talep edilen bir haciz türü olmakla birlikte, her zaman alacaklının talebi ile ev haczi işlemi gerçekleşmeyebilmektedir. Bankalar, özellikle kredi kartı borçlarında ipotekli, rehinli, taşınır ya da taşınmaz mal olmaması durumunda maaş ve ev haczi talebinde bulunabilirler.

Ev haczi ile ilgili yapılan bazı düzenlemelerle, borçlular, ev haczi kalktı iddiası ile haciz işlemini durdurmaya çalışmaktadırlar. Bankaya olan kredi kartı borcunuza istinaden maaş ya da ev haczi istemi kabul görmüş ise, haciz memurları banka lehine taşınır mallarınız üzerinden haciz işlemi gerçekleştirebilirler.

Ev haczindeki düzenleme, ev haczinin kalkması şeklinde olmamakla birlikte, evde yaşamın devamı için elzem olan mallar birden fazla değilse haciz işlemi o eşya üzerinden yapılamaz şeklindedir. Elzem olan eşyalardan birden fazla olanlar ile lüks eşya kategorisinde olan eşyalar için ev haczi işlemi, haciz memurları tarafından resmi olarak ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilebilir.

Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir